lördag 4 februari

Både kritik och stöd till Naturvårdsverket

Hittills har drygt 50 remissvar kommit på Håkan Larssons förslag att inrätta en ny viltmyndighet. Naturvårdsverket får både stöd och kritik.

Olle Olsson Publicerad 4 februari 2014 - 10:28

Flera länsstyrelser har lämnat remissvar. Av de hittills redovisade svaren finns det ingen länsstyrelse som vill flytta viltförvaltningen från Naturvårdsverket. Samtliga länsstyrelser menar att frågan inte är tillräckligt noggrann utredd och att utredaren inte kunnat visa vad vinsterna med en nybildad viltmyndighet skulle vara. Länsstyrelserna anser vidare att utredarens översyn av jaktlagstiftningen måste vara klar innan beslut om om strukturen om myndighetsansvar ska fattas.

Men det riktas en hel del kritik mot verket. Återkommande är till exempel kritiken att Naturvårdsverket inte varit drivande i jaktfrågor och att för stort fokus lagts på rovdjursfrågor.

Viltskadecenter vill ha ny myndighet
Viltskadecenter är en av remissinstanserna som vill se en ny viltmyndighet. Viltskadecenter anser att en mindre myndighet som har fokus på jakt och viltförvaltningsfrågorna kan bli kraftfullare, snabbare och effektivare i sin myndighetsutövning.

LRF förordar Skogsstyrelsen
Lantbrukarnas riksförbund, LRF, anser också att svensk viltförvaltning behöver en nystart. LRF vill emellertid se att Skogsstyrelsen får ansvaret. LRF menar att ett viktigt skäl för detta är att Skogsstyrelsen är en befintlig myndighet som relativt snabbt kan ta över ansvaret, jämfört med en ny viltmyndighet, som är organisationens andrahandsval.

Naturvårdsverket vill behålla makten
Kanske inte helt oväntat är att Naturvårdsverket vill behålla makten över viltförvaltningen. Naturvårdsverket anser vidare att verkets ansvar behöver förtydligas och utvidgas med ett uppdrag att samordna de statliga myndigheternas arbete med jakt och viltförvaltning.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev