Polska ungdomar kan få följa med på jakt

Unga jägare måste få en gedigen utbildning för att jaktens framtid ska tryggas, skriver debattören. Som här när ungdomar från Östergötland får delta i en jakt på Boxholms skogar. Foto: Jan Henricson

Polen har som enda europeiskt land en lägsta åldersgräns på 18 år för att vara med vid jakt. Nu kan den regeln komma att ändras.

Lojakten avslutad – halva licensen kvar i Västerbotten

När lodjursjakten i Västerbotten avslutades under veckan var 7 av 14 djur fällda. En förklaring är att det vid årets jakt inte var tillåtet att spåra och ringa lodjur med hjälp av skoter.
– De oklara förhållandena för skoteranvändning kan ha påverkat jakten, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig vid länsstyrelsen i Västerbotten.

Magnus Johansson gläder sig åt rödspovens framgångar, som Ölandsjägarna har en stor del igenom sin ihärdiga jakt på predatorer.

Tacka jägarna för rödspovens framgångar

Rödspoven minskar inte längre i antal, rapporterar Artdatabanken som i nästa vecka publicerar sammanställningen över rödlistade arter i Sverige. Tacka jägarna på södra Öland för det!

Det blir ingen IWA-mässa i år – nytt datum fastställt

Den stora jakt- och utelivsmässan IWA i tyska Nürnberg flyttades först fram från början av mars till 3–6 september, men nu står det klart att mässan ställs in helt och hållet i år.

Förslaget om reglering av vapenmagasin röstades ner

Som väntat sa riksdagen på torsdagseftermiddagen nej till regeringens proposition om att löstagbara vapenmagasin ska beläggas med tillståndsplikt.

Länen får fortsätta att besluta om björnjakt

Efter att Naturvårdsverket häromdagen fastställde de nya miniminivåerna för björn, har verket nu också gett fortsatt klartecken till länsstyrelserna att ta beslut om licensjakt.

Klart för skyddsjakt på närgången varg

Det blir nu skyddsjakt på den varg som flera gånger observerats inne i byn Linghed, Falu kommun, där den även förföljt en människa. Det har länsstyrelsen i Dalarna beslutat.

Länsstyrelsen i Jämtlands län kan komma att avlysa all småviltjakt inom en hel sameby i höst.

Fjälljakt: Småviltjakt kan förbjudas inom hel sameby

Lokala jägare får ingen förtur i lottningen för höstens ripjakt i Jämtlands län. Dessutom kan småviltjakten inom en hel sameby komma att förbjudas i höst.

Så många älgkalvar tas av björn

Under några intensiva veckor varje år äter en björn i snitt sju–åtta älgkalvar, för att sedan återgå till att äta gräs, örter, myror och bär, rapporterar Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Jägareförbundets årsstämma delas upp på tre

Coronasmittan påverkar Jägareförbundets verksamhet på en mängd olika sätt. Bland annat har den ordinarie årsstämman senarelagts och två extra stämmor satts in.

Snabbt avklarad riksdagsdebatt om vapenmagasin

I stort sett endast kända ståndpunkter framfördes när riksdagen under onsdagen i en kort debatt utan replikskiften behandlade regeringens proposition om tillståndsplikt för löstagbara magasin. Inget tyder på annat än att förslaget röstas ner redan under morgondagen.

Länsstyrelser överens om nya miniminivåer för järv

Jämtland skulle få en kraftig ökning av antalet järvföryngringar. Landshövding Jöran Hägglund protesterade och nu blir ökningen inte så stor som Norra rovdjursförvaltningsområdet först föreslog.

Vildsvinsdag flyttas till augusti

Den 16 maj skulle Jägareförbundet Kungälv Stenungsunds jaktvårdskrets och kretsens samarbetspartner arrangerat ett vildsvinsevent, som nu flyttas fram på grund av coronapandemin.

Professor kritiserar polisen: ”De ska inte utreda sig själva”

Dennis Töllborg är professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har tidigare utrett hur polisens internutredningar går till och hävdar att ”alla inom rättsväsendet känner till vilken usel kvalité det är på internutredningarna och det har pågått i decennier.”

Västmanlandfallet: Ansvarig chef på polisen förhördes inte

När chefsåklagare Martin Tidén skulle utreda om NOA-polisen begått några brott i samband med Västmanlandfallet valde han att inte förhöra den ansvariga chefen. I stället förhörde han enbart en underordnad utredare.

Regeringen förbereder utredning av samerättsliga frågor

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) delar Justitiekanslerns, JK, uppfattning att tvisten mellan staten och Girjas sameby inte borde ha avgjorts i en rad domstolsprocesser. Nu förbereds en utredning vad gäller de samerättsliga frågorna.

Gråsäl

Nu fattar länsstyrelser beslut om säljakt

För en dryg vecka sedan tog Naturvårdsverket beslut om licensjakt på gråsäl. Som en följd av det har nu länsstyrelsen i Stockholm bestämt att jakt på gråsäl får ske inom länet.

Nya miniminivåer för björn fastställda

1.400 björnar. Det är det minsta antal som ska finnas i landet, har Naturvårdsverket bestämt efter förslag från berörda länsstyrelser.

Tranor får jagas för att skydda gröda

Stora mängder tranor orsakar lokalt allvarliga skador på jordbruksgrödor i Örebro län. Nu ska de få skyddsjagas.

Varg förföljde människa – tredje ansökan om skyddsjakt inlämnad

Problemen med en närgången varg har eskalerat under påskhelgen. Därför ansöker Linghed-Hökvikens jaktvårdsförening samt en privatperson för tredje gången om skyddsjakt på varg.