Gruvaeus som förslag till förbundsstyrelsen

Anders Gruvaeus som är ordförande i Jägareförbundet Östergötland föreslås bli ny ledamot i riksförbundets styrelse.

Östgöten Anders Gruvaeus föreslås bli ny ledamot i Svenska Jägareförbundets styrelse. Valberedningen lägger sitt förslag till årsstämman som hålls 3–4 juni på Öster Malma.

Fortfarande frågetecken i villkoren för fjälljakten

I morgon, den 1 april, börjar de nya reglerna för fjälljakten att gälla.
Det innebär att svenska jägare och jägare med närmare anknytning till Sverige får förtur till småviltjakten på statens mark.
Men länsstyrelserna är ännu inte riktigt på det klara med hur formuleringen ”närmare anknytning till Sverige” ska tolkas praktiskt.

Nedlagd utredning om skoterdödad järv återupptas

Förundersökningen om den skoterdödade järv som hittades nära Gällivare i februari lades ner. Nya uppgifter har kommit fram och nu tar man upp utredningen igen.

Vanlig parasit hos kronhjort kartlagd

Många jägare har flått kronhjortar som varit smittade med parasiten som orsakar knölar under huden på djuren, men inte många vet vad det är. Veterinären Bim Boijsen har i ett examensarbete beskrivit parasiten som är relativt vanlig hos kronhjort.

Jakt på allvar för jägarskolan

En jaktdag som inspirerar, lär ut och blir ihågkommen. Så kan man sammanfatta den särskilda jakt som Jägareförbundet och Studiefrämjandet i Kalmar arrangerar för jägarexamenselever i ett hjorthägn under två helger i mars.

Viltmästare firade på Öster Malma

För att fira sitt 20-årsjubileum och för att uppmärksamma jakten som näring träffades i början på veckan ett 70-tal viltmästare på Öster Malma för föreläsningar och seminarier.

Skyddsjakt tillåts på två lodjur

Länsstyrelsen i Jämtlands län beviljar en skyddsjaktansökan på två lodjur. Det är Jovnevaerie sameby som står bakom ansökan eftersom lodjuren försvårar renskötseln.

Obsar visar något minskande björnstam

Björnstammen minskar något i landet. Det indikerar i alla fall jägarnas björnobs. Men i Västernorrland och Gävleborg visar obsen tvärt om att björnarna blir fler.

SVA studerar mjältbrandssporer i naturen

Det finns kunskapsluckor om hur mjältbrandssporer beter sig när de är spridda i naturen. Forskarna Bo Segerman och Joakim Ågren, båda vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), har därför startat ett projekt som ska ta reda på hur dessa bakterier beter sig.

DNA-analys gav oväntade svar om vargrevir

Revirstrider, partnerbyten och ond bråd död. DNA-analyser visar vargarnas tidigare okända liv.

Nytt spel för den digitala jägaren

Svenska Avalanche Studios meddelar att jaktsimulatorn ”The Hunter: Call of the Wild” släpps till både Playstation 4 och Xbox One senare i år.

Därför blir det älgjakt under julhelgerna i Överkalix

Jakttiderna på älg i Norrbotten skapar het debatt. Förutom den kontroversiella frågan om brunstuppehåll så är jägare i Kiruna tveksamma till planerna på förlängd oktoberjakt. Dessutom föreslås ett så kallat jakttidsfönster i Överkalix med älgjakt under julhelgerna.

55 vargrevir säkrade hittills

Varginventeringen pågår till 31 mars. Nu har ytterligare två vargrevir säkrats av landets länsstyrelser.

Jakthärvan i Norrbotten kan bli den största i Sverige

Under utredningen av den stora jakthärvan i Norrbotten har det kommit fram fler misstankar om grova jaktbrott.

Kartläggning av varg i bebyggelse

15 vargar har märkts med GPS-sändare på uppdrag av norska klimat och miljödepartementet.

Licensjakten på lodjur i Norrbotten avlyst

Åtta lodjur har fällts under jakten. Det sista fälldes under tisdagen.

Kammarrätten avslår överklagande

Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg yrkade på ett upphävande av Förvaltningsrättens dom som medgav licensjakt på lodjur. Nu har Kammarrätten yttrat sig i ärendet.

En dykande bäver kan förflytta sig mycket långa sträckor under vattnet. Foto: Kenneth Johansson

Bäverstammen ökar i Östergötland

Efter att ha varit sällsynt i länet under 1900-talet kommer nu bävern tillbaka till Östergötland.

Vargjakten är nu stoppad i Värmland och Örebro län. Foto: Olle Olsson

Möjligt vargrevir i Södermanland

Länsstyrelsen i Södermanland har kvalitetssäkrat spillning från varg nära Bie, en mil norr om Katrineholm.

Länsstyrelser sågar skyddsjaktsregler

Flera länsstyrelser sågar Naturvårdsverkets förslag till skyddsjaktsregler för säl.