Död varg hittad i Värmlandssjö

På svag is? Foto: Johnny Olsson

På tisdagen hittades en död varg i sjön Mangen i Arvika kommun i Värmland.

När dovviltet kom till byn enades jägarna

Premium

För att förvalta en viltart måste det handla om älg eller göras på stora egendomar om tusentals hektar, sägs det. Men så behöver det inte alls vara. I småländska Björköby har jägare och markägare på sammanlagt 3.000 hektar gått samman för att sköta om en växande dovhjortstam.

Bro för kron och dov över Europaväg

På Börringe klosters marker i södra Skåne bygger Trafikverket en viltövergång över E65:an mellan Svedala och Skurup. Arbetet beräknas pågå ett år och kosta 50 miljoner kronor.

Så många älgar fälldes

Under älgjakten i Dalarna fälldes 6.792 älgar, fördelat på 3.673 vuxna och 3.119 kalvar, skriver länsstyrelsen i sin Viltinfo.

Hanvarg skjuten i Norge på ordinarie licensjakt en tidigare vinter. Foto: Kjell-Erik Moseid

Rättegång inledd om norsk vargjakt

Hela den norska vargförvaltningen ska prövas i den rättegång som inleddes i Oslo tingsrätt i dag.

Cyklist svårt skadad i krock med rådjur

En cyklist på mountainbike kolliderade på söndagen med ett rådjur och skadades svårt.

Afrikansk svinpest nu i Ungern

Den fruktade virussjukdomen afrikansk svinpest fortsätter att spridas i Europa.

Vargrevir Dalarna

Här finns Dalarnas vargar

Inventering har visat var vargreviren finns i Dalarna.

Traditionell jakt vid Medelhavet

Den europeiska federationen för jägarorganisationer, FACE, arrangerar i månadsskiftet en utställning om traditionell jakt i medelhavsområdet.

Nu ska miniminivåerna för rovdjur ses över

Naturvårdsverket inleder en översyn av miniminivåer för rovdjur i Sverige som ska vara klar senast 2019.

Över 3.500 spillningsprover har samlats in och analyserats.

Ytterligare vargar hittade

Antalet vargar som hittats under den spillningsinventering som pågick fram till 31 mars, är nu uppe i 314.

Massivt nej till strängare vapenlagar

Bland de många instanser som svarat på regeringens remiss om hur EU:s vapendirektiv ska infogas i svensk lag uttalar en klar majoritet kritik mot att förslaget går längre än vad EU kräver. En instans som vill skärpa lagstiftningen mer än vad som föreslås är Polismyndigheten.

Enklare regler för skyddsjakt på gås

Lantbrukare på Gotland kan få förenklade skyddsjaktregler för att skjuta vitkindad gås som förstör gröda, uppger P4 Gotland.

I Danmark undersöks nu möjligheterna att hägna in de vargar som finns i landet.

Miljöminister vill hägna in vargar

Den danske miljöministern Esben Lunde Larsen vill undersöka möjligheten att hägna in landets vargpopulation.

Framåt för finskt renprojekt

I Finland har arbetet med att förstärka skogsvildrenen tagit några kliv framåt.

Polen får böta för skogsavverkning

Den polska regeringens beslut att tredubbla avverkningen i den Unesco-skyddade Białowieżaskogen var olagligt. Det har EU:s högsta domstol slagit fast, rapporterar Altinget.se.

Eftersöksjägare påkörda längs E4-an i norra Uppland

Två eftersöksjägare från norra Uppland blev i onsdags utskickade av polis. Ett vildsvin befann sig innanför viltstängslet på E4-an i höjd med Tierp, och risken för en olycka var överhängande. Under letandet blev jägarnas bil påkörd.

Säl och skarv hett ämne på Kustjaktseminariet

Har vi ett hav i obalans där människor, predatorer och förvaltningen av våra naturresurer går i otakt? En komplex fråga som årets Kustjaktseminarium på Öster Malma försökte finna svaren på.

Tiger och elefant dödar tusentals indier

Minst 1.144 indier har dödats i elefant- eller tigerattacker de senaste tre åren, uppger The New Indian Express.

Se till att ljuddämpare är helt oreglerade, uppmanar Jägareförbundet regeringen i sitt remissvar på vapenutredningen.

Tydligt nej till krångligare vapenregler

Jägareförbundet säger nej till regeringens utredares förslag om att magasin och avtryckarmekanismer ska regleras i vapenlagstiftningen. Det framgår av remissvaret som nu har överlämnats till justitiedepartementet.