Läs också Vargstammen dubbelt så stor som förvaltningsmålet