Läs också Två varianter av CWD drabbar hjortdjuren