Läs också Tom hade aldrig sett björn – fällde en vid första kontakten