Läs också Svinpest – vildsvinen ska räddas genom utrotning