Läs också ”Salmonella kan bidra till att vildsvinen blir färre”