Läs också Så blir björnjakten 2022 – här finns besluten län för län