Läs också Regeringen avvaktar – inget svenskt beslut om blyhagel