Säljakt på stenåldern

För 9 000 år sedan gick kustlinjen i Gävleborg ett antal mil längre in i landet än idag. Arkeologer har nu funnit bevis för att trakten befolkades av säljägare.

Skyddsbyxor räddade vildsvinsjägare

Under en vildsvinsjakt i Agusa vilthägn blev två av hundförarna ordentligt mörbultade av vildsvin. Tack vare att de bar skyddsbyxor blev de inte uppsprättade.

Fårjägaren kan finnas på bild

Ett hunddjur har fotograferats av en åtelkamera tillhörande ett jaktlag med jaktmark i närheten av Volunds smedja i sydöstra Skåne. Bilden togs samma dag som får revs i närheten.

Stora risker med fyrhjulingar

Vid Norrlands universitetssjukhus har man kartlagt skador som uppkommit vid användande av så kallade fyrhjulingar. Mellan 1992 och 2007 inträffade det 39 dödsolyckor (33 män och 6 kvinnor). De flesta var förare av fordonet, de andra passagerare.I hälften av fallen

Vargvalpar placeras ut

Planen kan vara att till våren placera valpar från den genetiskt viktiga finskryska varghonans hos alfahonan i Gimmenreviret, enligt dt.se.

Utökad undersökning av cesium i vildsvin planeras

För en månad sedan rapporterade Strålsäkerhetsmyndigheten om förhöjda halter av cesium i några undersökta vildsvin. Nu planerar myndigheten tillsammans med bland andra SLU och SVA en större studie för att få ett bättre underlag.

Verket: ”Olyckligt att det blivit så här”

Naturvårdsverket har tilldelat genetikprofessor Linda Laikre 1,2 miljoner kronor ur Viltvårdsfonden. Alltså pengar som kommer från landets jägare. Men hon vägrar att svara på frågor från landets största jägartidning.
Tuulikki Rooke, forskningssekreterare hos Naturvårdsverket, förklarar vilka krav verket ställer på forskare angående den tredje uppgiften, alltså att dela med sig av kunskap.

Dispens för gyltor i testhägn

Dennis Andersson, Ökersbo hundskola, Huddungeby, har fått dispens från Jordbruksverket för att använda gylt­or i hägnet där han testar om hundar är lämpliga för vildsvinsjakt.

Jakten är äldre än vi trott – och från Afrika

Amerikanska forskare har hittat rester av piltillverkning i Sydafrika som dateras till 68.000 år före Kristus. Det ändrar den gängse uppfattningen om att jakten utvecklades först 50.000 år före Kristus, i Europa. Pilbågar från den här tiden är inte tidigare

Så mycket får hundsjukvården kosta

Hundägare är beredda att lägga många tusenlappar per år på veterinärvård för sina djur, och allra mest är unga hussar och mattar beredda att betala.