Långa handläggningstider för licenser

Att få licens för ett nytt vapen är på många håll i landegt inget som går snabbt. I Västra Götaland har man dragits med långa handläggningstider under hela hösten och vintern. En jägare som kontaktat Svensk Jakt uppgav fick nyligen

Vargtiken flyttad igen

Den ryska vargtik som två gånger tidigare flyttats, och som på senare tid rört sig i renskötselområden i Jämtlands och Västernorrlands län, har nu flyttats en tredje gång. Det uppger Sveriges Radio P4 Jämtland.

Förbundet vill träffa Naturvårdsverket

Efter alla turer kring rovdjuren har Jägareförbundet begärt ett möte med Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren. Den absolut viktigaste punkten som kommer att diskuteras, om förbundet får träffa Maria Ågren, är verkets agerande i vargfrågan.

Ny varg i Småland

En ny varg har dykt upp i Småland. I trakterna kring Åseda har spår från en varg kvalitetssäkrats av länsstyrelsen. Ett köttdjur som oförklarligt rusat genom ett staket och skadats fick sin förklaring när spåren slutligen hittades. Vargen har senare

Åtta nya älgområden i Örebro län

Örebro län delas in i åtta älgförvaltningsområden. Detta efter beslut av länsstyrelsen.Tanken med systemet är att möjliggöra en så kallad ekosystembaserad förvaltning av älgstammen.Utgångspunkten är att varje älgförvaltningsområde ska omfatta en i huvudsak egen älgstam.   Kartan i högre upplösning

Ingen brådska med vargutsättning, anser forskare

Vargforskaren Olof Liberg anser inte att det finns något akut behov av att sätta ut vargvaplar för att stärka stammen genetiskt. Därför menar han att det inte är något stort problem om markägare och jakträttsinnehavare säger nej till utsättning, rapporterar Sveriges Radio P4 Värmland.

Inga vargutsättningar i gränsrevir

Om, och i så fall när, svenska myndigheter väljer att placera ut vargvalpar i befintliga revir tyder det mesta på att gränsrevir kommer att underkännas. Ett av de eventuellt intressanta reviren i Sverige sträcker sig också in i Norge. Enligt

Facebookgrupp mot jakthat stänger ned

Facebookgruppen Stoppa jakthatet har efter nära två års tid 5 565 medlemar. Syftet med sidan har varit att kraftsamla mot det jakt- och jägarhat som tagit fart. Nu efter nära två år stängs dock sidan ned.   Vi är otroligt

Kodiakbjörnar till Orsa

Orsa björnpark kommer i maj att få förstärkning på björnsidan. Då anländer nämligen två exemplar av världens största björn, kodiakbjörnen, till djurparken. Det rapporterar Svenska Dagbladet.

Cirka 50 vargar i Norge

Efter inventeringar står det klart att det finns cirka 50 vargar i Norge. Hälften av dessa rör sig i gränstrakterna mot Sverige. Hälften av vargarna är helnorska revir.Under den norska vargjakten i år sköts fyra vargar. Man beräknar därför att