torsdag 28 september

EU ska utreda Sveriges vargjak

I anslutning till den svenska vargjakten agerade EU-parlamentarikern Carl Schlyter (MP). Genom sitt agerande ska han ha fått EU-kommissionen att utreda vilken mån Sveriges vargpolitik och tillämpning av undantag när det gäller vargar är fullt förenlig med EU:s miljölagstiftning. Det

15 maj 2013

Ytterligare tester av lodjurfällor

I samband med den kommande lodjursjakten ska det även t…

15 maj 2013

”Såg ut som golfbollar i älglevern”

När älgjägaren, i samband med passning av det skjutna d…

15 maj 2013

Fem lodjur funna på Åland

Fem lodjur hittades på Åland vid den lodjursinventering…

15 maj 2013

Bergvik Skog bryter jaktupplåtelser och höjer priser

Bergvik Skog AB upplåter all jakt på sitt markinnehav i…

15 maj 2013

Nio forskare försvarar jakten på varg

På Dagens Nyheters debattsida tillbakavisar nio vargfor…

15 maj 2013

Nytt försök för vårjakt på Åland

För några år sedan försvann vårjakten på ejder för de å…

15 maj 2013

Jägarnas riksförbund äventyrar vargjakten

Riksdagsbeslutet om vargjakten innehöll två lika viktig…

15 maj 2013

Örnarnas värsta fiende är tåget

Under några veckor i januari dödades tio havsörnar och …

15 maj 2013

Få skador på fällfångade lodjur


SVA har på uppdrag av Världsnaturfonden gjort en genomg…

15 maj 2013

Dansk varg var slädhund?

Tre personer säger sig ha sett en varg på södra Jylland…

15 maj 2013

Rekordhöga kostnader för viltolyckor

Kostnaden för viltolyckor ökade med 93 miljoner kronor …

15 maj 2013

Misstänkt vargobservation i Danmark

Det kan finnas en varg på södra Jylland i Danmark. Tre …

15 maj 2013

Strategier mot massdöd av bin

Jordbruksverket har utrett binas ekonomiska och ekologi…

15 maj 2013

TV-debatt om jakt på stora rovdjur

Jakt på lodjur och f&o…

15 maj 2013

Ny tungmask hittad i Sverige

En för landet ny parasit, Linguatula serrata (tungmask)…

15 maj 2013

Avlivad varg led av gammal benskada

Den vargtik som tidigare under veckan avlivades från he…

15 maj 2013

Framtidens friluftsliv håller på att formas

Nu formas politiken för framtidens friluftsliv. Miljöm…

15 maj 2013

Skogsharen gynnas av snörik vinter

Normalt sett är hårda vintrar precis det som skogsharen…

15 maj 2013

Hemmagjort recept mot älgskador

Tre kilo släckt kalk, ett kilo krita och ett kilo bläst…