Två helnorska vargkullar

Forskare har funnit två helnorska vargföryngringar i Hedmark.

Naturvårdsverket och genetikprofessor i vargmöte

Naturvårdsverket har nu kontaktat genetikprofessor Dag …

Förbundet träffade miljöministern

Under måndagen träffade Jägareförbundets ordförande Bjö…

Akila läggs ned

I månadsksiftet kom det allra sista numret av Jägareför…

Jordbruksarrendatorer vill utrota vildsvinen

Vildsvinen bör utrotas det kräver SJA, Sveriges jordbr…

Jägarexamen underlättas av appar?

Två appar ska underlätta arbetet att ta jägarexamen. Fö…

Förlängd remisstid för förvaltningsplaner

Imorgon den 30 november skulle svarstiden för remissi…

DI polisanmäler jakthatarsajt

Datainspektionen, DI, polisanmäler den anonyma jakthata…

Himmelskt skimmer över helvit dovhjort

Det vilar ett himmelskt skimmer över bilden som Robin N…

Farmor avlivade varg med händerna

Tidningarnas Telegrambyrå, TT, har lagt ut ett kort tv-…

Nya pengar till vargimport

Naturvårdsverket får 420.000 kronor av regeringen peng…

Säljakt på stenåldern

För 9 000 år sedan gick kustlinjen i Gävleborg ett anta…

Skyddsbyxor räddade vildsvinsjägare

Under en vildsvinsjakt i Agusa vilthägn blev två av hun…

Fårjägaren kan finnas på bild

Ett hunddjur har fotograferats av en åtelkamera tillhör…

Stora risker med fyrhjulingar

Vid Norrlands universitetssjukhus har man kartlagt skad…

Vargvalpar placeras ut

Planen kan vara att till våren placera valpar från den …

Utökad undersökning av cesium i vildsvin planeras

För en månad sedan rapporterade Strålsäkerhetsmyndighet…

Verket: ”Olyckligt att det blivit så här”

Naturvårdsverket har tilldelat genetikprofessor Linda L…

Dispens för gyltor i testhägn

Dennis Andersson, Ökersbo hundskola, Huddungeby, har få…

Jakten är äldre än vi trott – och från Afrika

Amerikanska forskare har hittat rester av piltillverkni…