Den svenska vargstammen är närmare släkt med varandra än helsyskon. Foto: Olle Olsson

Svenska vargar mer besläktade än helsyskon

Den svenska och skandinaviska vargstammen har en inavelsgrad på 28 procent. Det är en högre grad av inavel än om två helsyskon skaffar avkomma.
Om helsyskon utan tidigare släktskap får ungar med varandra motsvarar det en inavelsgrad på 25 procent, säger vargforskaren Olof Liberg.

Skjutna vargar var i gott hull

De 27 vargarna som sköts vid licensjakten i år är nu ob…

Vargtik från Galven kan komma att flyttas

Direktoratet for naturforvaltning ska sändarförse samtl…

Vargjaktdebatt i TV4

Vargjakt väl genomförd jakt eller masslakt? Den rubrike…

Viktig invandrad varg sköts i Norge

En så kallat genetisk viktig varg fälldes på Bangsjön i…

Manifestation mot vargjakt floppade

En manifestation mot vargjakt har arrangerats på Myntto…

Vill förbjuda lodjursjakt i Gävleborg

Jakt på lodjur ska inte tillåtas i Gävleborg i annan i …

Viltolyckorna fortsätter att öka kraftigt

Den preliminära sammanställningen av rapporterade vilto…

Nya ägare till Bröderna Nyman

Sveriges ledande producent av jaktkläder, Bröderna Nyma…

Vargskelett till framtida forskning

Skeletten efter årets skjutna vargar kommer att använda…

Oppositionspartier vill förbjuda vargjakt

Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill riva upp beslutet …

Myndigheter JO-anmäls för vargjakt

Nordiska rovdjursnätverket har JO-anmält Naturvårdsverk…

Norrmän vill införa licensjakt på varg

Starka röster höjs nu i Norge för att landet ska införa…

Film om älgen på nätet

Sveriges television sände i  slutet av januari en intre…

Inget straff jägarna som sköt Untorparn

Hovrätten friade tre män för jakthäleri i fallet Untorp…

Vargjägare summerar lyckosam jakt

Vargjakten har i nationella medier kallats både hetsjak…

TV-debatt om jakt på stora rovdjur

Jakt på lodjur och förmodligen även en del vargjakt kom…

Ny tungmask hittad i Sverige

En för landet ny parasit, Linguatula serrata (tungmask)…

Avlivad varg led av gammal benskada

Den vargtik som tidigare under veckan avlivades från he…

Framtidens friluftsliv håller på att formas

Nu formas politiken för framtidens friluftsliv. Miljöm…