Pistolskyttars utmärkelse till Jägareförbundets jurist

Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa har fått Svenska Pistolskytteförbundets jubileumsmedalj för sitt arbete med vapenfrågor. Foto: Jan Henricson

Svenska Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa har tilldelats en utmärkelse av Svenska Pistolskytteförbundet för sitt arbete inom vapenrättsområdet.

Länsstyrelsen: ”Vi har utgått från den information som fanns”

Björnstammen i Gävleborg är betydligt högre än vad som beslutats.
– Vi har utgått från den information vi fick vid den förra inventeringen och från björnforskningen, säger Sara Waern vid länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Svenska vargar vandrar in i Norge

Vargar från svenska revir vandrar in i Norge. Enligt norska forskare har unga vargar en tendens att söka sig in mot den skandinaviska vargpopulationens kärnområde, istället för att söka sig till nya marker.

Inventering visar att det finns för många björnar i Dalarna.

”Vi måste skjuta fler björnar” – Förbundet kritiserar länsstyrelsen

Dalarnas björnstam ligger långt över det uppsatta förvaltningsmålet. Det visar den senaste spillningsinventeringen.
Jägareförbundet Dalarna är kritiskt till länsstyrelsens bristande förvaltningen i länet.
– Vi måste skjuta fler björnar, säger länsordförande Ulf Berg.

Björnstammen i Gävleborg är betydligt större än vad länsstyrelsen beslutat att den ska vara.

Björnstammen 40 procent över målet – ”Ett jättemisslyckande”

Det finns 40 procent fler björnar än vad det enligt länsstyrelsens beslut ska finnas i Gävleborgs län.
– Det här är ett jättemisslyckande av länsstyrelsen. Nu måste de ta ansvar och höja tilldelning rejält, säger Jägareförbundets jaktvårdskonsulent Erik Matsson.

Tore Stening har avlidit

Med stor sorg och saknad får vi meddela att vår styrelseledamot och vän, Tore Stening hastigt avlidit.

Regeringen vill tillåta jakt på säl i den ekonomiska zonen

Regeringen vill öka möjligheten till jakt på säl genom att tillåta jakt i den ekonomiska zonen. Förslaget går nu ut på remiss.

Bra resultat under riktiga björnprov

Plotthundsklubbens första jaktprov på riktiga björnar gav fem förstapris 2017. Nu öppnar klubben för en ny provsäsong som startar i samband med björnjakten den 21 augusti.

Krismöte efter mycket svår vinter för viltet

Efter en extrem vinter i Västnorrland har omfattande betesskador upptäckts. Nu kallar Skogsstyrelsen till krismöte för att diskutera framtida lösningar.

Vapenbeslag överklagas till JO

En 44-årig man misstänkt för illegal jakt på varg i Hälsingland fick sina vapen tagna i beslag samtidigt som han greps. Han släpptes senare, men har inte fått vapnen tillbaka.
Nu vänder sig mannen till Justitieombudsmannen, JO, för att få beslaget prövat.