Läs också Pågående jakt för att minska antalet bisam