Läs också Naturvårdsverket vill freda flera fåglar från jakt