Läs också Mycket älglusflugor – fler såriga älgtjurar