Läs också Lodjursjakt: Tjänstemännens påhittade mål kan hålla nere tilldelningarna