Läs också Länsstyrelse vill ha ökat skydd för personal som arbetar med rovdjur och djurskydd