Läs också Län för län – så mycket pengar får länsstyrelserna för rovdjursinventering