Läs också Kraftiga inskränkningar i småviltjakten i Girjas sameby