Läs också JK: Girjasdomen kan få politiska följder