Läs också Jägarnas insatser för vadarfåglar fortsätter