Läs också Hedinrättegången dag 3: Vittnande polis pressades av advokater