Läs också Hedinrättegången dag 2: Åklagaren får inte spela upp vittnesuppgifter