Läs också Friluftsaktiviteter och brist på skydd hotar kronviltet