Läs också Faunabro i Västerbotten ska minska viltolyckorna