Läs också Efter intern debatt: Jägareförbundet justerar sitt jakttidsförslag