Läs också Efter förnyad ansökan – varg sköts på skyddsjakt