Läs också Efter filmerna – markägare ansöker om skyddsjakt på vargar