Läs också Del 7: Vikande älgstam men fortsatta skador – Regeringen: Hitta felen