Läs också Del 3: Hon har statens uppdrag att utreda markanvändningen i fjällområdena