Läs också Ännu ett bakslag för Polisen i vapenärende