Läs också Allvarliga brister i handläggningen – upplösning av vvo upphävs