Läs också Älgstammen har minskat med 20 procent sedan 2012