Läs också 94 älgar i området där Sveaskog vill ha skyddsjakt