Läs också 49 ombud – detta är Jägareförbundets riksdag