måndag 1 juni

Opinion

Publicerad 11 mars 2014 - 15:24

Krönika

Krönika: Björnjakten kan ställas in i höst

Kan höstens licensjakt på björn ställas in? Frågan uppkommer efter att licensjakten på lodjur i Gävleborg stoppades efter en överklagan.

Den 30 juni i år upphör Naturvårdsverkets delegeringsbeslut till sex länsstyrelser om licens- och skyddsjakt på björn att gälla. Vad som sedan händer är i skrivande stund oklart.

Överklagas? 
Det är inte någon vågad gissning att även beslut om framtida björnjakter kommer att överklagas. Om Naturvårdsverket i sitt delegeringsbeslut om licensjakt på björn väljer att använda en likadan skrivning som vid lojaktbeslutet för Gävleborg, och vid delegeringsbeslutet till länsstyrelserna av skyddsjakt på stora rovdjur, talar mycket för att även detta kommer att överklagas. Då räcker det att en privatperson eller en organisation överklagar – då gäller inte beslutet innan det prövats av förvaltningsrätten.
Och förvaltningsrättens beslut går att överklaga till kammarrätten.
Och kammarrättens beslut går att överklaga till Högsta förvaltningsrätten.

Verkställighetsförordnande 
Foto: Olle OlssonVid Naturvårdsverkets beslut från 2011 om att delegera licens- och skyddsjakt på björn till landets sex nordligaste län skrev verket ”Naturvårdsverket beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska gälla utan hinder av att beslutet överklagas.”

Men även om ett så kallat verkställighetsförordnande skrivs in i beslutet betyder det inte att jakten är ostoppbar. Däremot måste förvaltningsrätten då ta ett aktivt beslut att stoppa, inhibera, jakten till skillnad från jaktbeslut som saknar verkställighetsförordnande och som stoppas per automatik om de överklagas.

Delegeringsbeslut går inte att överklaga? 
Det som talar för att Naturvårdsverket delegeringsbeslut till länsstyrelserna kommer att vinna laga kraft är en dom av Förvaltningsrätten i Stockholm. I slutet av januari i år avslog förvaltningsrätten föreningen Nordulvs överklagan om att låta länsstyrelserna besluta om skyddsjakt på stora rovdjur.

Rätten slog också fast att skyddsjakt som i framtiden beslutas av länsstyrelserna inte kan överklagas till domstol. Men Nordulv överklagade rättens beslut till Kammarrätten i Stockholm – som ännu inte avgjort målet.  

Överklagan till Naturvårdsverket 
När länsstyrelserna själva kan fatta beslut om licens- eller skyddsjakt på stora rovdjur går deras beslut endast att överklagas till Naturvårdsverket. Detta efter att den nya rovdjurspolitiken klubbades igenom förra året.

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen tycker dock att detta är fel och har därför begärt om ett så kallat förhandsavgörande av EU-domstolen.

EU har dessutom inlett ett så kallat pilotärende mot Sverige där kommissionen begärt tillgång till rättslig prövning gällande jaktbeslut fattade av länsstyrelser. Begäran gjordes förresten redan en månad innan den nya rovdjurspolitiken beslutades av riksdagen.

Fakta

305 av 306 tilldelade björnar sköts vid förra årets licensjakt. 
I Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Dalarna beslutade länsstyrelserna själva om björnjakt. 
I Värmland var det Naturvårdsverket som fattade beslut om licensjakt på björn.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Skribent

Olle Olsson

olle.olsson@svenskjakt.se

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget