Läs också ”Skogsstyrelsen undviker en saklig diskussion”