tisdag 29 september

Opinion

Publicerad 25 mars 2014 - 13:51

Etiken avgörande för frihet under ansvar

Svenska Jägareförbundets ordförande Björn Sprängare. Foto: Bertil Lundvik

Jaktlagutredningen går vidare med sin översyn av jakten i Sverige. Nu kommer jaktetiken att sättas i fokus. Jakten kommer att granskas ur flera olika synvinklar – även av intressen som inte delar våra värderingar.

Jaktlagutredningen har gått in i en ny fas. De frågor som nu behandlas är avgörande för oss jägare. Även om det nyss lagda förslaget om myndighetsansvaret har sin betydelse är nog de flesta jägare mer beroende av de kommande förslagen från utredningen.
Nu kommer själva jaktlagen att utredas. Villkoren och ramverket för vårt sätt att bedriva jakt i framtiden kommer därmed att behandlas. Vår löshundsjakt kommer också att synas ur alla tänkbara vinklar.

Idag har vi jägare stor frihet att välja lämplig hund för varje viltslag vi jagar. Vi har ett stort ansvar att inte ”åsamka viltet onödigt lidande” som i stort sett är dagens enda på pappret skrivna restriktion för jakten.
Det är nog många av oss som tar det för självklart att vi ska få fortsätta bedriva jakten på det sättet. För många andra som inte jagar är det inte lika självklart. Det har faktiskt redan rests krav på att landsbygdsdepartementet skulle utreda löshundsjakten. Vilket vi effektivt motverkade.
En grundläggande förutsättning för att kunna försvara denna frihet under ansvar är att jägarkåren upprätthåller en hög jaktetik. Vid analysen av förbundets framtida strategi var det ett återkommande krav från väldigt många håll.
Med GPS-teknik, kameror, effektiv kommunikation och andra tekniska hjälpmedel höjs kraven på ett uppträdande under jakten där respekten för viltet sätts i centrum. Med ökande viltstammar och flera viltslag att jaga ökar också uppmärksamheten på valet av hundar.

Vi kräver alla en hög säkerhet och korrekt vapenhantering av de vi jagar tillsammans med. Jaktledarens genomgångar före jakten borgar för att det är ordning och reda med den saken och att varje jägare vet sitt ansvar.
Etiken tar vi däremot som mer självklar, den gås inte igenom lika systematiskt. Den talar vi inte heller så ofta om. Det kanske är dags att göra det nu.
Både för att påminna oss om var de etiska gränserna går när teknik och andra förutsättningar ändras, men också för att visa omvärlden att vi har stor respekt för det vilda och även andras anspråk på vad naturen ger.
Vårt sätt att bedriva jakt kommer under utredningen att nagelfaras och undersökas ur en mängd olika aspekter, och av organisationer som inte delar våra värderingar. En grundläggande förutsättning för att vinna respekt för vår jakt är att vi lever som vi lär när det gäller jaktetik.
Det är förmodligen också den avgörande förutsättningen för att utredningen ska landa i ett betänkande där vår frihet under ansvar försvaras.

Skribent

Svensk Jakt

webbredaktionen@svenskjakt.se

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget