Läs också ”Flera felaktigheter om jakträtten i fjällen”