Läs också ”Vi kan inte ha en älgstam som riskerar att rödlistas”