tisdag 31 mars

Opinion

Publicerad 12 september 2017 - 13:56

Debatt

Ökar vargstammen kan det påverka jägarnas vilja att reglera vildsvinsstammen, hävdar jägaren Henrik Elvin i debattartikeln. Foto: Olle Olsson.

Debatt: ”Vargen hotar förvaltningen av vildsvin”

Med en ökad vargstam är risken stor att vildsvinsjakten minskar då jägarna inte vill släppa sina hundar i marker där det finns varg. Vargen kompenserar inte heller den uteblivna jakten, eftersom vildsvin endast i undantagsfall återfinns bland bytesdjuren.

I Mälardalsregionen har det fram tills nyligen i liten omfattning funnits vildsvin och varg i samma skogar, men så är inte längre fallet då bägge populationerna ökar stort i antal.

Det finns dock inget som talar för att vargen tar vildsvin annat än om det är skadat, sjukt eller svagt. Vargen är ett vackert och smart djur som bedömer risken för att skadas och avstår därför från att närma sig vildsvinet.

Antalet vildsvin påverkas med andra ord inte i någon större utsträckning utan förvaltningen ankommer istället på jägarkåren.

 

Jakten minskar

Under 2016 fälldes cirka 97.000 vildsvin – uppskattningsvis hälften vid vakjakt och andra hälften vid jakt med hund. Dessa två metoder kompletterar varandra, men reduceras eller försvinner jakten med hund kommer sannolikt även vakjakten att minska, kanske lika mycket.

Vargförespråkare menar att vargen inte är farligare för hund än vildsvin. Inte sällan menas att vildsvin är lika farliga eller farligare än varg – vilket är desinformation och helt fel.

 

Varg och vildsvin

Enligt Agria skadades/dödades 884 hundar av vildsvin jämfört med 146 av varg under åren 2007–2016. Enbart under 2016 skadade/dödade vildsvin 130 hundar jämfört med 18 av varg.

Det ska ställas i relation med att det bedöms gå 857 vildsvin på varje varg (300.0000 vildsvin på 350 vargar).

För 2016 innebär det att:

– Om vildsvin varit lika farliga som varg hade de skadat/dödat 15.427 hundar under året.

– Om varg varit lika farliga som vildsvin hade de skadat/dödat 0,15 hundar under året.

– I proportion till antalet individer är det 118 gånger fler hundar som skadats eller dödats av varg än av vildsvin.

 

Ett svårt beslut

Hunden är ett välfungerande verktyg för framgångsrik jakt, men finns varg eller om det går rykten om att det finns varg på marken, kommer jägaren aldrig våga eller vilja släppa sin hund. Rimligen gäller detsamma vid eftersök eller trafikeftersök.

Här står alltså samhället inför ett svårt beslut. Detta när LRF kräver att jägarna ska skjuta fler vildsvin, media återkommande rapporterar om att vildsvin invaderar samhällen och förstör gräsmattor, SLU bedömer att vildsvinsskador på jordbruket kostar 600–700 miljoner kronor årligen och

Nationella Viltolycksrådet anger att vildsvin står för åtta procent av viltolyckor i trafiken, till en kostnad av 230 miljoner kronor. Totalkostnaden per år kan alltså räknas till upp emot en miljard kronor.

Reproduktionstakten för vildsvin har tidigare bedömts till 13 procent per år, vilket innebär en fördubbling av stammen på sex år.

Varg på samma mark som vildsvin gör att jägarkåren omöjligt ökar jakttrycket. Det riskerar istället att minska avsevärt.

 

Henrik Elvin

Jägare

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget