lördag 4 december

Opinion

Publicerad 4 november 2017 - 17:00

Debatt

Vi vill ta ansvar för en hållbar förvaltning av fisket och jakten i fjällen, hävdar Svenska Samernas Riksförbund i en debattartikel. Foto: Olle Olsson

Debatt: ”Varför stämde vi staten?”

Den 6 november börjar prövningen av samernas rätt till jakt och fiske ovan odlingsgränsen inom Girjas sameby. Målet gäller frågan om samerna har en ensamrätt till jakten och fisket i förhållandet till staten. Gällivare Tingsrätt meddelade sin dom 3 februari 2016, domen gick i linje med vad samebyn yrkat. Staten överklagade Tingsrättens dom och frågan är nu aktuell i Hovrätten.

Alltsedan staten år 1993 valde att öppna upp småviltjakten för alla har det funnits en tvist mellan samerna och staten om de rättsliga grunderna för jakten och fisket i fjällområdena. Samerna har hela tiden menat att staten inte har någon egen rätt till jakt och fiske.

Frågan har utretts i omgångar, men man har inte kommit fram till någon lösning för att åstadkomma en hållbar lösning för förvaltningen av jakten och fisket. Därför valde vi att år 2009 inleda en process mot staten för att en gång för alla få frågan om jakt- och fiskerätten klarlagd.

 

Jenny Wik-Karlsson.

Fritt fram för utländska jägare

Genom 2007 års regeringsbeslut blev det fritt fram för EU:s invånare att jaga småvilt i svenska fjällen. Sedan vår rättprocess inleddes 2009 har vissa regelförändringar skett.

2017 genomfördes en ändring i jaktförordningen som medför att svenska medborgare, eller jägare med anknytning till Sverige har förtur de första veckorna under småviltjakten. Denna ändring medför inte enligt vår uppfattning att en hållbar förvaltning uppnås.

Vi anser att dagens förvaltning inte är hållbar ur flera aspekter. Antalet ripor har på många ställen minskat rejält. Djurliv och renskötsel störs av jakten.

Många jägare vittnar också om att det i vissa områden är alltför många som jagar samtidigt, vilket stör deras jakt.  En orsak till situationen, som vi knappast kan påstå tar bästa hänsyn till naturens egna förutsättningar, är dagens förvaltning.

 

Frågan väcker starka känslor

Om man vill uttrycka sig drastiskt så kan man säga att vi stämde staten. Men vårt mål är inte konflikt. Snarare ser vi detta som ett steg på vägen mot en långsiktig lösning mot ett hållbart nyttjande av vår känsliga fjällmiljö.

Frågan är sedan länge omdebatterad och har ibland orsakat infekterade lokala konflikter. Jo visst, jakt- och fiskefrågan väcker känslor. Vår syn är att det är nödvändigt med ett klarare rättsläge för att minska konflikter i längden.

Den rättsliga processen kommer att röra upp känslor, det är vi medvetna om. Vår övertygelse är dock att vi så småningom kommer att få förutsättningar för bättre förvaltningslösningar för fjällområdet.

Vi vill (i motsats till vad vissa hävdar) att det även i framtiden ska vara möjligt för ortsbor och andra att jaga och fiska i fjällen. Det är en viktig del av mångas liv som och denna möjlighet ska finnas också i framtiden.

Men för att det ska vara möjligt så måste långsiktighet genomsyra förvaltningen. En överexploaterad fjällmiljö kommer inte att ha mycket att erbjuda, varken för samer eller jägare och fiskare.

 

Jörgen Jonsson.

Vill ta ökat ansvar

Vi vill ta ansvar för en hållbar förvaltning av fjällområdet där främst vi som bor i området är med och påverkar beslut som fattas. Vi vet att vi och de som finns i området bäst känner till landet, vattnet och djuren. Vi är öppna för en dialog med representanter för olika intressen för att så småningom diskutera framtida förvaltningslösningar och för att minska konflikterna i området.

Vi har både före den rättsliga processen och nu en diskussion med berörda organisationer och företrädare. Det gäller också de som representerar samer utanför samebyarna, där vi också måste komma till en långsiktig lösning.

SSR, Svenska Samernas Riksförbund, vill avslutningsvis uppmana alla i det offentliga rummet att inte bidra till att blåsa upp och polarisera debatten. Idag är det svårt att hitta lösningar på problemen som staten på så många sätt bidragit till och som lett till de konflikter som idag finns i de norra delarna av Sverige om markanvändningen.

Den här rättsprocessen är ett steg i att få klarhet i vad som gäller. Vår målsättning är en hållbar förvaltning av våra fjällområden.

 

Jörgen Jonsson

Jenny Wik-Karlsson

SSR:s syn på saken

Enligt SSR menar samerna att de har en ensamrätt till jakt och fiske i förhållande till staten på mark som idag förvaltas av staten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Frågan är omstridd. Flera lagförslag har inte lett till ny lagstiftning.

Fram till 1987 ifrågasattes inte samernas ensamrätt till jakt och fiske i fjällen. Jakten och fisket i fjällen förvaltas idag av länsstyrelserna.

Ensamrätten till jakten och fisket skulle innebära en ensamrätt att förfoga över jakten och fisket. Enligt SSR skulle samebyarna då kunna bygga upp ett system för jakten som tar bättre hänsyn till miljö, lokala behov och förutsättningar.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget