fredag 18 januari

Opinion

Publicerad 22 december 2017 - 15:21

Debatt
Den låga tilldelningen under vinterns vargjakt innebär att vi inte når riksdagens mål för vargstammen, hävdar skribenten. Foto: Olle Olsson

Den låga tilldelningen under vinterns vargjakt innebär att vi inte når riksdagens mål för vargstammen, hävdar skribenten. Foto: Olle Olsson

Debatt: ”Sverige behöver en långsiktig vargförvaltning”

Snart börjar 2018 års vargjakt. Det blir jakt på 22 vargar och det innebär en minskning i jämförelse med förra årets tilldelning. Sverige kommer inte att nå riksdagens mål om en vargpopulation på mellan 170 och 270 individer i år heller.

Christofer Fjellner.

Christofer Fjellner.

Den låga tilldelningen belyser problemet med förvaltningen som lägger hinder i vägen för det regionala ansvaret och minskar den nödvändiga flexibiliteten som till och med Europaparlamentet lyfter fram i en resolution från i höstas.

Miljöpartiet har under lång tid arbetat för att EU-kommissionen ska hindra Sverige från att jaga varg. Men det blåser andra vindar i Bryssel och förståelsen för en mer pragmatisk tillämpning av naturvårdsdirektiven blir större. Om vargförvaltningen i Sverige ska bli långsiktig krävs det att regeringen genomför förslagen som Naturvårdsverket presenterade i december.

 

Möjligt att minska vargstammen

Sverige har stora möjligheter att föra sin egen rovdjurspolitik och anpassa den till situationen här utan att EU anmärker. Vi har en livskraftig vargstam på ca 355 vargar och ett beslut från riksdagen att koncentrationen av varg ska minska i län som är extra utsatta. Med ned nuvarande modellen blir det dock inte verklighet, tvärtom har flera län upplevt hur antalet vargar har ökat sedan 2013 när beslutet fattades.

 

Ökat regionalt ansvar

Det mesta tyder på att MP:s försök att bussa EU-kommissionen på Sverige har varit fruktlösa. Därför är det hög tid att uppmärksamma förutsättningarna på hemmaplan.

Naturvårdsverkets förslag är således ett steg i rätt riktning och om det genomförs kommer miniminivåerna för varg inte längre att beräknas på länsnivå utan på ett större förvaltningsområde. Vargar rör sig över områden betydligt större än län och förslaget stärker därför det regionala ansvaret, ökar flexibiliteten och underlättar arbetet med att minska förtätningen och förbättra spridningen.

 

Ett miljöparti i motvind

Naturvårdsverkets förslag har fått starkt stöd av remissinstanserna, från såväl länsstyrelserna som olika intresseorganisationer. Nu fattas bara att regeringen gör slag i saken. Men mot bakgrund av hur MP har hanterat vargfrågan är det långt ifrån säkert att förslagen genomförs. Partiet befinner sig dock i motvind när även Europaparlamentet ställde sig bakom rekommendationer, som rimmar väl med Naturvårdsverkets förslag, och som erkänner att förvaltningen av varg och andra stora rovdjur behöver utgå från regionala och lokala förutsättningar och erbjuda ökad flexibilitet.

 

Förtroende för politiken

Vad Sverige behöver är inte den nuvarande icke-politiken, utan en som gynnar vargen, annat storvilt, jägarna och lokalbefolkningen. En politik som tryggar vargpopulationen, men på en balanserad och långsiktigt livskraftig nivå. Det vore minst sagt dumt om regeringen inte tillvaratar chansen den har fått att bygga en rovdjurspolitik som de berörda har förtroende för.

 

Christofer Fjellner (M)

Europaparlamentariker

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Senaste från Annonstorget

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Samtidigt på JaktPlay

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget