onsdag 5 augusti

Opinion

Publicerad 9 februari 2020 - 06:15

Debatt

Den biologiska mångfalden i skogen raserar av skogsbrukets monotokulturer, anser artikelförfattaren.  Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Skogarnas skyddsmekanismer försvinner på grund av människan”

I skogarna ser vi nu en oroande ökning av skador som inte orsakas av vilt, från både insekter och svampar. Jag befarar att det beror på att vi har raserat den biologiska mångfalden så långt att de naturliga skyddsmekanismerna i våra gamla skogar är mer eller mindre borta.

Karin Oker-Blom har så rätt i debattartikeln Älgar förstör inte skogen – de är skogen. Älgen är en del av skogen liksom alla andra djur och allt annat som lever där.

Karin påpekar att om vi har problem med älg så är det vi människor som är ansvariga för det, och inte älgen. Så rätt!

Betesskador i den omfattning vi har idag är ett resultat av mänsklig aktivitet i form av monokulturer. En naturskog kan aldrig betas ned så totalt som en tallplantering under en snörik vinter.

 

Raserad mångfald

Vi har nu dessutom en oroande ökning av andra typer av skador från både insekter och svampar.

Jag fruktar att detta kan bero på att vi under några decennier har raserat den biologiska mångfalden så långt att de naturliga skyddsmekanismerna i våra gamla skogar är mer eller mindre borta.

Under senare år har kunskapen om våra skogars komplexitet ökat och vi börjar förstå det komplexa samspel som äger rum i en naturlig skog.

Detta uttrycks bäst med orden Wood Wide Web, det vill säga skogens Internet där det finns kommunikation mellan skogens invånare genom dofter och andra signaler via mycel och rötter. Detta är en levande organism av oanad komplexitet och omfattning.

 

Allt hänger ihop

Man börjar nu tala om skogen som en superorganism där allt hänger ihop. USA-forskaren Jerry Franklin uttrycker detta mycket bra. Han menar att vi omöjligen kan förstå oss på en skog som innehåller mer än fem miljoner olika företeelser, varav 95 procent finns i jorden.

Jerry Franklin anser därför, att om man vill behålla skogen som ett uthålligt system måste man bevara kontinuiteten. Då kan man inte fara fram som vi gör idag med föryngringsavverkningar, gödsling, nya plantmaterial, med mera.

Naturen vet bäst!

 

Åke Wikström

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget