Läs också ”Sätt stopp för ständiga överklaganden av rovdjursjakt”