onsdag 19 maj

Opinion

Publicerad 4 augusti 2018 - 08:00

Debatt

En urbaniserad och delvis förändrad livstil kräver enligt skribenten att jaktens oskrivna etiska regler sätts på pränt. Foto: Mostphotos

Debatt: ”Sammanställ alla jaktetiska regler”

Jaktens och jägarnas många oskrivna regler behöver sättas på pränt. Här har jägarorganisationerna ett stort ansvar. Det är de som med kunskap och ansvar ska utbilda jägarna också inom området jaktetik och jaktkultur.

I dagens moderna samhälle är det, enligt min bestämda uppfattning, inte tillräckligt att jägarkåren enbart följer de lagar och paragrafer som styr jakten, utan än mer uppvisar god jaktmoral och därmed respekterar jaktens alla etiska regler.

Jag föreslår att Jägareförbundet i en och samma skrift beskriver de över tiden accepterade riktlinjerna, som visar det förhållningssätt som jakt ska bedrivas i enlighet med god jaktmoral.

Jägareförbundet saknar idag en sammanställning som beskriver alla jaktens etiska regler.

Tanken bakom detta inlägg är att öka kunskapen inom detta viktiga område. Informationen ska vända sig till såväl jägarkåren i stort som till den enskilde jägaren, vara kortfattat och enbart handla om jaktetik.

 

Ett av våra äldsta kulturarv

Människan i vårt land var ända fram till för cirka 5.000 år sedan helt beroende av djurfångst, jakt och fiske för att överleva. När jägarsamhället övergick till jordbrukssamhälle hade jakten fortfarande en mycket stor betydelse för folkförsörjningen.

Jakten har i allra högsta grad präglat människan och alla människor har mer eller mindre ett jaktligt arv.

Opinionsklimatet för jakt är i dagsläget mycket gott. Den senaste vetenskapliga undersökningen avseende allmänhetens inställning till jakt visar att mer än 80 procent av befolkningen accepterar eller är direkt positiva till jakt. Vidare anser man att jägarna är välutbildade och väl förberedda för jakten.

Tyvärr är tendensen så att de som är direkt negativa till jakten har en mer oförsonlig och tydligare avståndstagande attityd till jakt än tidigare. Attitydförändringar sker i en allt snabbare takt, ofta är det känslorna som styr snarare än förnuftet. Internationella strömningar och digital kommunikation får ökat genomslag och kan inverka negativt på jaktutövningen.

 

Förändrad livsstil ett hot

Dagens samhälle kännetecknas av en tilltagande urbanisering och delvis förändrad livsstil. Detta innebär en ökad risk för en förutfattad negativ bild av jakten som ett naturligt sätt att nyttja den förnyelsebara resurs som viltet och viltförvaltningen utgör.

Det som har särskilt stor betydelse för att motverka denna utveckling är den enskilde jägarens uppträdande. Den bild allmänheten får av jakten skapas i hög grad av jägaren själv.

Det är ju vårt uppträdande och vårt sätt att sköta jakten som i stor utsträckning präglar allmänhetens inställning till jakt. Kännedomen om våra jaktetiska regler och kunskapen om vår samlade jaktkultur får då en allt viktigare roll inom jägarkåren.

 

En skrift en fördel

Det är inte bara vi jägare och jaktlag som ska sprida kunskap om etiska regler. Jag menar med eftertryck att det är jägarorganisationerna som med kunskap och ansvar ska utbilda jägarna också inom området jaktetik och jaktkultur.

Det vore en stor fördel om alla våra skrivna och oskrivna jaktetiska regler kunde samlas i en skrift samt på förbundets hemsida.

 

Boo Å Wallén

Särö

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget